Algemene reparatievoorwaarde wasmachinetilburg.nl
1. In het geval dat de klant besluit op basis van de diagnose van de te verrichten
reparatie van de feitelijke reparatie af te zien, zullen enkel de diagnosekosten en
arbeidsloon in rekening worden gebracht. Dat is €65,- inclusief BTW.
2. In het geval dat tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de initiële
globaal begrote kosten zullen worden overschreden, zal de monteur dit overleggen
met de klant.
3. In het geval dat er een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk
zal zijn, dan zal er voor dit tweede servicebezoek geen voorrijkosten/diagnosekosten
worden gerekend.
4. Reparaties worden uitgevoerd op het aangegeven adres.
5. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de reparatie die
uitgevoerd is.
6. Reparaties aan huishoudelijke apparaten (wasmachine, vaatwasser, koelkast,
vriezer etc.) worden tegen contante betaling en pin betalingen verricht. Tevens
bestaat er een mogelijkheid om het bedrag over te maken via de ‘’Tikkie’ app. Bij niet
betalen heeft wasmachinetilburg.nl het recht het gerepareerde apparaat onder zich
te houden, totdat de rekening is voldaan. Hierbij zullen administratiekosten in
rekening worden gebracht.
7. Op alle uitgevoerde reparaties door wasmachinetilburg.nl geldt een garantie van
drie maanden. Op onderdelen geldt er een garantie van 1 jaar. De reparatienota
geldt hierbij als garantiebewijs. Normale slijtage en slijtage aan onderhevige
onderdelen, zoals glas, kunststof en rubber zijn van deze garantie uitgesloten.
8. Een onderdeel dat speciaal voor en in opdracht van de klant besteld wordt, dient
ten allen tijde te worden afgenomen